Info omkring Dansk Wadokai

Forbundsforhold

DWK´s klubber er medlem af Dansk Karate Forbund og aktive i DKarF. Klubberne følger herunder DkarF´s love.

Instruktør tilknytninger

Dansk Wado-Kai klubberne har i mange år samarbejdet med internationale Wado-Kai instruktører, som været med til at producerer sortbælte gradueringer, specielt i begyndelsen, hvor Dansk Wado-Kai var under etablering i Danmark.

International Relation

Dansk Wado-Kai er tilknyttet og anerkendt af JKF-Wadokai (JKFW). Vi anvender JKF-Wadokai´s tekniske konstituering og bruger bl.a. JKF-Wadokai dokumenterede videoer m.m. i Kihon, Kata og Kumite som officielle tekniske manualer. Vi har deltaget i Wadokai Europa Cup siden 1987, i Wado-Kai World Cup i London 1989 og Tokyo i 1994 og 1999. Ved både Wado-Kai Europa Cup og Wado-Kai World Cup har vi opnået 1., 2. og 3. pladser, både som individuelle og som hold – og både i Kumite og Kata.