Info omkring Dansk Wadokai

Forbundsforhold

DWK’s klubber er medlemmer af Dansk Karate Forbund.

Instruktørtilknytninger

Dansk Wado-Kai klubberne har i gennem mange år samarbejdet med internationale Wado-Kai instruktører, deltaget i seminarer i ind- og udland samt arrangeret nationale og internationale træningslejre i Danmark.

Internationale relationer

Dansk Wado-Kai er tilknyttet og anerkendt af JKF-Wadokai, og anvender JKF-Wadokai’s tekniske konstituering.