Hammel Karate Klub

Hammel Karate Klub blev grundlagt i 1985, og vi har siden begyndelsen trænet og undervist i stilarten Wado Ryu, der er en af de største og mest betydningsfulde stilarter i verden. Selve stilarten blev grundlagt i første halvdel af 1900–tallet af Hironori Ohtsuka, som udviklede stilarten ud fra Shindo Yoshinryu jujutsu og Tode-kata.

Wado Ryu – Wadokai

I klubbens daglige træning lægger klubben meget vægt på at træne den rigtige basis, da det er fundamentet til at forstå den sande karate. Wado Ryu lægger stor vægt på hurtige, præcise og kraftfulde teknikker, som giver udøveren en god teknik samt en god kropsforståelse og et godt værktøj i en eventuel selvforsvarssituation.

Ambitioner i Hammel Karate Klub

Den enkelte udøvers egne ambitioner er altid i fokus, hvad end man dyrker karate for motionens skyld eller pga. det specielle bånd der skabes mellem træningspartnerne eller i klubben.
Hammel Karate Klub arrangerer derfor flere gange om året ture til træningsseminarer i både ind- og udland samt andre sociale arrangementer for både at styrke træningskvaliteten og det sociale fællesskab i vores klub.

Træningen i Klubben varetages af kompetente sortbælter og brunbælter, der har flere års erfaring indenfor Stilarten Wado Ryu.

Høj teknisk standard

Karate Klubben har en høj teknisk standard og har produceret flere sortbælter. For at bevare den høje tekniske standard deltager klubbens trænere og medlemmer flere gange årligt i diverse karate-træningsseminarer i både ind- og udlandet, så vi altid sikrer at træningen i Hammel Karate Klub er i top og ajourført med de seneste stilartsprincipper.

Karate Træning

Karate kan trænes af alle, og i Hammel Karate Klub har vi haft stor succes med forældre, der ønsker at træne en sport sammen med deres børn. Vi optager medlemmer fra de er 8 år og opefter, og vi har et separat hold for nybegyndere, så de kan lære karatens vigtige grundprincipper og blive klar til at deltage i mere komplicerede og udviklende træning på det øvede hold.