Rødovre Karateskole

 

Baggrund

Rødovre Karateskole blev grundlagt i 1991, og har gennem tiden produceret en række succesfulde kæmpere og en lang række sortbælter. I Rødovre Karateskole træner vi stilarten Wado-ryu, som er en af de fire hovedstilarter indenfor karate. Stilarten har sin oprindelse i jiu-jitsu og har dermed sit udspring i den japanske sværdkunst.

Rødovre Karateskole er en moderne idrætsforening og træningen lægger vægt på kropskontrol, hastighed, smidighed og balance. I træningen bruges hele kroppen, og derved får du styrket både kondition, muskler, koordinationsevne og din selvtillid.

Klubben

Der er højt til loftet i klubben og der er plads til alle – og man kan forfølge sine personlige mål, uanset om det er at komme i bedre form, at deltage i konkurrencer eller noget helt tredje.

Klubbens højeste prioritet er et højt teknisk niveau; dette er bl.a. en af årsagerne til de mange udlandsrejser til tekniske seminarer rundt om i verden, hvor klubbens instruktører tager ny og opdateret viden med tilbage til klubbens medlemmer.

Medlemmerne fordeler sig med 2/3 på børneholdet og 1/3 på voksenholdet – i alt er vi ca. 80 medlemmer. Det er vigtigt for os, at alle nye børn får udbytte af undervisningen, og derfor vi en vurdering af alle nye børn for at sikre, at de er klar til at lære karate.

Organisatorisk består klubben af en bestyrelse, der fordeler klubbens midler til aktiviteter og uddannelse, mens klubbens instruktørteam er ansvarlig for den tekniske udvikling i klubben, samt at prioritere seminarer og træningslejre i ind -og udland.

Tilhørsforhold

Rødovre Karateskole er medlem af Dansk Wadokai (DWK), som er stilartens organisation i Danmark. Derudover er vi tilknyttet den japanske hovedorganisation for stilarten JKF Wadokai.

Klubben er medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR), Dansk Karate Forbund (DKF) og herunder Danmarks Idræts-Forbund (DIF).